Jednostavan proces za detaljniji uvid u menstrualni ciklus

Mršavljenje  » zdravlje »  Jednostavan proces za detaljniji uvid u menstrualni ciklus
0 Comments

Prividno jednostavna računica za računanje plodnih dana

Računanje plodnih dana prividno je jednostavan proces, jer većina izvora tvrdi kako se ovulacija dešava dan nakon početka ciklusa, što znači da su plodni dani od 12 pa sve do 16 dana ciklusa. Ipak, ova računica vrijedi samo za cikluse koji traju točno 28 dana, a s obzirom da je normalno trajanje menstrualnog ciklusa od 21 pa sve do 35 dana, ovakav izračun nije primjenjiv na sve slučajeve. 

Faza pripreme, odnosno folikularna faza, može trajati od dva do tri tjedna, pa stoga računanje ovulacije ponajviše ovisi o tome koliko je dugačak vaš ciklus. Luteinska faza pak uvijek traje 14 dana nakon ovulacije, a traje do zadnjeg dana prije početka nove menstruacije, pa je vrijeme ovulacije poprilično precizno moguće izračunati za prijašnje cikluse.

Kalendarsko računanje ovulacije

Kalendarsko računanje ovulacije moguće je samo na temelju podataka iz prijašnjih ciklusa. Stoga je potrebno imati menstruacijski kalendar u kojemu je zabilježeno barem zadnjih 6 mjeseci. Točan dan ovulacije nemoguće je izračunati samo na temelju podataka iz kalendara, a važno je imati na umu i da ovakvo računanje ovulacije funkcionira samo ako imate veoma pravilne cikluse.

Kalendarskim računanjem mogu se računati plodni dani, i to tako da u obzir uzmete najkraći ciklus u zadnjih šest mjeseci i za njega odredite ovulaciju i oduzmete joj tri dana. Nakon toga pronađete najdulji ciklus u zadnjih šest mjeseci, odredite ovulaciju i dodate joj tri dana.  Period koji ste dobili je kalendarski izračunat period plodnih dana. Na primjer, ako je najkraći ciklus trajao 28 dana, onda je ovulacija bila 14. dana – kada oduzmemo 3 dana, to je 11. dan. Ako je najdulji ciklus trajao 31 dan, onda je ovulacija nastupila 17. dana – kada dodamo tri dana, to je 20. dan. To znači da su vaši plodni dani negdje između 11. i 17. dana ciklusa.